?

the fangirl in me

Name:
Jessica
Location:


LINK1

LINK2

LINK3

LINK4

LINK5

TITLE#1

START Idet jeg begynder denne rÊkke af foredrag, f¯ler jeg en trang til at anmode om Deres overbÊrenhed. Det er f¯rste gang, jeg taler fra dette sted, og jeg medbringer alle uerfarenhedens mangler. Mine evner og mine kundskaber er lige ufuldkomne. Meget af hvad der herved kan st¯de Dem vil, tÊnker jeg, blive rettet ved tid og ¯velse. Med hensyn derimod til mine grundanskuelser, mine ledende principper og ideer forlanger jeg ingen overbÊrenhed som helst. Hvad der i denne henseende mÂtte st¯de Dem, vil ikke blive forandret. Jeg anser det for en pligt og for en Êre at hylde de principper, til hvilke jeg bekender mig, troen p den frie forsknings ret og p den frie tankes endelige sejr.

Credit:mini-icons, scans/stocks;Aiba,royal chair,cards , textures;masterjinn,yunhe,Princess-of-Shadows,Ransie3,

Layout/CSS & profile layout by Eternal_CandleStatistics